សេចក្តីជូនដំណឹង

បោះពុម្ព

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រ ជូនដល់និស្សិត, សិក្ខាកាម និងប្រកាសឱ្យប្រើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល ០៥ឆ្នាំ (២០១៥-២០១៩)

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

ដីឥដ្ឋ៖ ឯកឧត្តម ស ខេង នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី បានមានប្រសាសន៍ថា " មិនមែនរើសនគរបាល គ្រាន់តែចេះស្លៀកឯកសណ្ឋានទេ នគរបាលត្រូវតែមានជំនាញ " ថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតនគរបាល នៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ បានអោយដឹងថា ‹កាលណាយើងជ្រើសរើសនគរបាលហើយ មិនទាន់អាចអោយបំពេញការងារបានទេ មិនមែនជ្រើសយកមក គ្រាន់តែចេះស្លៀកពាក់ខោអាវ ឯកសណ្ឋាននគរបាល រួចហើយមកបំពេញការងារនគរបាល គឺមិនបានទេ នគរបាលមានជំនាញរបស់វា គឺត្រូវតែរៀន ចំណេះដឹងទូទៅ រួមហើយរៀនជំនាញ នីមួយៗ›។

បោះពុម្ព

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាល ក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ២០១៤ លើកទី២

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

“កត្តាជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ គឺផ្តើមចេញពីការមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន ។ ”

ការថ្លែងនេះ គឺធ្វើឡើងដោយ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ទៅកាន់និសិត្ស និងសិក្ខាកាមទាំងអស់ នៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល កម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ២០១៤ លើកទី២ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

បោះពុម្ព

ពិធីបើកវគ្គបរិញ្ញាបត្ររៀបរយជំនាន់ទី៧ បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសជំនាន់ទី១ វគ្គព័ត៌មានវិទ្យាជំនាញ Network Administrator និងជំនាញ Database Development ជំនាន់ទី៤

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៏ឯក សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានថ្លែងថា “បុគ្គលជោគជ័យលើការងារ បុគ្គលជោគជ័យលើមុខរបរគឺផ្តើមចេញពីការសិក្សា។ ”