ព័ត៌មានថ្មីៗ

បោះពុម្ព

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ដឹកនាំប្រតិភូត្រឡប់ពី បំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកបដោយជោគជ័យ

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

តាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា និងតាមការអនុញ្ញាត ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទ    ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនិវត្តន៍ មកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញ បន្ទាប់ពីបានបំពេញទស្សនកិច្ច សិក្សាផ្លូវការ និងដកស្រង់បទពិសោធន៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

បោះពុម្ព

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ដឹកនាំប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិក ផ្តោតលើការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនគរបាល

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

(ភ្នំពេញ)៖តាមការរៀបចំ និងតបតាមការអញ្ជើញ របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំនៅកម្ពុជា និងដោយទទួលបាន ការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ នៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ចំនួន ០៤ រូប បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ រដ្ឋសហព័ន្ឋ (FLETC) នៃរដ្ឋ Georgia និង ទីស្នាក់កណ្តាលក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ នៃ រដ្ឋWashington DC សហរដ្ឋអាមេរិច ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

បោះពុម្ព

លទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូ នៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា នៅក្នុង “វេទិកាថា្នក់ដឹកនាំបណ្ឌិត្យសភានគរបាល អាស៊ាន-ចិន-ប្រទេសជិតខាង និងកិច្ចប្រជុំតុមូល ស្តីពីការកសាងសមត្ថភាព មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ ” នៅខេត្តយូណាន នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានបញ្ចប់ដំំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល៧ថ្ងៃ នៅសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិត ចិន (ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦) ដោយបាននូវមកនូវការផ្លាស់បទពិសោធន៍ល្អៗ បានជាប្រយោជន៍ដល់ការពង្រឹងបន្ថែមនូវស្ថាប័នបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បន្ថែមទៀត។