បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ

ចំនួនទស្សនា (2.4K)
ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សាស្ត្រាចារ្យ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ៥៥៤១៤
កំរិតវប្បធម៌ បណ្ឌិត
អាសយដ្ឋាន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១៧-៥០០-០០៨
E-mail:
​នាយឧត្តមសេនីយ៍ សាស្ត្រាចារ្យ សុខ ច័ន្ទរិទ្ធី​ អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ០៥៩២
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ317 ផ្លូវ518 ភូមិទូលគោក ស.ទូលសង្កែ ខ.ឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)៦១-៨៦៩-៩៩៩
E-mail: sokchanrithy578@yahoo.com
នាយឧត្តមសេនីយ៍ សាស្ត្រាចារ្យ​ ឯក មនោសែន ​ អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ៦១៧១៨
កំរិតវប្បធម៌ បណ្ឌិត
អាសយដ្ឋាន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១៧-៥៦៧-៥៦៧
E-mail: monosen9@gmail.com
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សាស្ត្រាចារ្យ​ ស្វាយ ចាន់ដា​ អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ០៨៣១
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ផ្លូវ ស.បឹងព្រលឹត ខ័ណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-៣២០-១០១
E-mail: svay.chanda@pac.edu.kh
     ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ​ថន សុវណ្ណច័ន្ទខេម៉ា​អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ៥៤៥៦៣
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន ក្រុមទី11 ផ្លូវម៉ៅសេទុង ស.ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)៩៧-៤៥៧-៥៧៥៧
E-mail: thon.sovanchankhama@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សាស្ត្រាចារ្យរង​ ទេព វុឌ្ឍី​អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ២៣០០
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (MBA)
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ6A ផ្លូវ546 ស.បឹងកក់១ ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)៨៥-៣៣៣-១៣៣
E-mail: tep.vuthy@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សាស្ត្រាចារ្យ​ អ៊ុន ចន្ថា​ អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ២០៤១៣
កំរិតវប្បធម៌ បណ្ឌិត
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ 15 ផ្លូវ 339 ស.បឹងកក់១ ខ័ណ្ទទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-៩៨៦-៥៦៤
E-mail: un.chantha@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ​សុន វុឌ្ឍី​អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ០៥៦៧
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ២A ផ្លូវ៣៥៦ ស.ទួលស្វាយព្រៃទី២ ខ.ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-៥៣៣-៣១២
E-mail:son.vuthy@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ​ប៉ែន ចាន់ថុល​អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ 0៨១៨
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ76Eo ផ្លូវ265 ស.ទឹកល្អក់៣ ខ័ណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-៨៩៤-៩៦៧
E-mail:penchanthol018@gmail.com
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ​សួន ផល្លា​ អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ៦០១២
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-២៦០-៩០៨
E-mail:phallasoun.pac@gmail.com
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សាស្ត្រាចារ្យ​ ស៊ូ សុផាន​អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ៧៣៩៩០
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន ភូមិបុរីកម្មករ សង្កាត់ជើងឯង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-៩៩២-៩២៩ (Telegram)
E-mail: sophansou@gmail.com
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ​មាស ច័ន្ទសុផល​អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ១០៤២
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-៨៨១-៧៧៧
E-mail: meas.chansophal@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សាស្ត្រាចារ្យ ប្រាក់ ណារុង​អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ៤៨៩១
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-៨២៩-៣៤១
E-mail:
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សាស្ត្រាចារ្យរង​ ឈួន សុផេងអនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ៧៤៧៩
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
អាសយដ្ឋាន បុរីហេងមានជ័យ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១២-៨៧០-១៦៧
Email:chhuonsokpheng1@gmail.com
ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អេង គឹមសាន អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
អត្តលេខ ៨៤៥៥៤
កំរិតវប្បធម៌ បេក្ខជនបណ្ឌិត
អាសយដ្ឋាន #5A, St. 152 cross 161, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh City
ទំនាក់ទំនង Mobile:(+៨៥៥)១៧-២៧៧-៧១៧/១២-៤០៩-៣៣៩
Email:engkimsan1979@gmail.com

ភូមិស្តៅកន្លែង ឃុំដីឥដ្ឋ  ស្រុកកៀនស្វាយ  ខេត្តកណ្តាល

(តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ លេខ១ ចំងាយ ២៦ គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ)

សាអេឡិច​ត្រូនិច : info@pac.edu.kh

លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 77 778 325

Flag Counter
© 2020

រក្សាសិទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ រាជបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

កែប្រែចុងក្រោយ : 7 ថ្ងៃមុន