បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ចំនួនទស្សនា (6.2K)

ថ្នាក់បណ្ឌិត

ល.រ. ឈ្មោះវគ្គសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត រយៈពេលសិក្សា
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ ដឹកនាំបញ្ជាការងារសន្តិសុខ ៦០ ៣ឆ្នាំ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ល.រ. ឈ្មោះវគ្គសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត រយៈពេលសិក្សា
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ នគរបាលយុត្តិធម៌ ៦៩ ២ឆ្នាំ
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ គ្រប់គ្រង និងដឹកនាំបញ្ជា ៦៩ ២ឆ្នាំ
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ សន្តិសុខ ៦៩ ២ឆ្នាំ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ល.រ. ឈ្មោះវគ្គសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត រយៈពេលសិក្សា
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ នគរបាលយុត្តិធម៌ ១៩៩​​​​ ៤ឆ្នាំ
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ១៩១ ៤ឆ្នាំ
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ សន្តិសុខ ១៩៦ ៤ឆ្នាំ
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ នគរបាលព្រំដែន ២០៥ ៤ឆ្នាំ
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ អន្តោប្រវេសន៍ ១៩៧ ៤ឆ្នាំ
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ អត្តសញ្ញាណកម្ម ១៧៦ ៤ឆ្នាំ
វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល ជំនាញ គ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំបញ្ជា ១៩៣ ៤ឆ្នាំ
ព័ត៌មានវិទ្យា ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ២៥២ ៤ឆ្នាំ
ភាសាអង់គ្លេស ជំនាញ បង្ហាត់បង្រៀន ១៩៨ ៤ឆ្នាំ
១០
ភាសាអង់គ្លេស ជំនាញ ទំនាក់ទំនង ១៩៨ ​ ៤ឆ្នាំ
១១
ជំនាញ គ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ ១៨២ ​ ៤ឆ្នាំ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពិសេស

វិទ្យាសាស្រ្តនគរបាល សម្រាប់គ្រូនគរបាលជាតិបន្តវេន ៖

ល.រ. ឈ្មោះវគ្គសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត រយៈពេលសិក្សា
ជំនាញ នគរបាលយុត្តិធម៌ ៨៤ ២ឆ្នាំ
ជំនាញ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ៨៣ ២ឆ្នាំ
ជំនាញ សន្តិសុខ ៨៤ ២ឆ្នាំ
ជំនាញ អន្តោប្រវេសន៍ ៨៤ ២ឆ្នាំ
ជំនាញ អត្តសញ្ញាណកម្ម ៨៣ ២ឆ្នាំ
ជំនាញ គ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំបញ្ជា ៨៤ ២ឆ្នាំ
ជំនាញនគរបាលព្រំដែន ៨៣ ២ឆ្នាំ
ជំនាញ គ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ ៨៤ ២ឆ្នាំ

វគ្គបំប៉នជំនាញ និងអប់រំក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

ល.រ. ឈ្មោះវគ្គសិក្សា ចំនួនម៉ោង រយៈពេលសិក្សា
ជំនាញ គ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ៥២៦ ៣ខែ
ជំនាញ បង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ ៥៣៥ ៣ខែ
ជំនាញ គ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ ៥៣៥ ៣ខែ
ជំនាញ កសាងភា្នក់ងារសម្ងាត់ផ្នែកសន្តិសុខ ៥២៧ ៣ខែ
ជំនាញ ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន ៥២៧ ៣ខែ
ជំនាញ គ្រប់គ្រងជនបរទេស ៤៨៩ ៣ខែ
ជំនាញ ប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច និងប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ ៥២៦ ៣ខែ
ជំនាញ ស៊ើបការណ៍ខាងក្រៅ ៤៨៩ ៣ខែ
ជំនាញ សេនាធិការ និងកិច្ចការរដ្ឋបាល ៤០០ ៣ខែ
១០
ជំនាញ សន្តិសុខសុវត្ថិភាពពន្ធនាគារ ៣៩៤ ៣ខែ
១១
ការអប់រំក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្រ្តីនគរបាលជាតិ ១៣៦ ១ខែ
១២
ជំនាញ បង្ការ និងបង្រ្កាបបទល្មើសគ្រឿងញៀន ៣៧៥ ២ខែ
១៣
ជំនាញ ប្រឆាំងចារកម្ម ៣៥៤ ២ខែ
១៤
ជំនាញ ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ៣៧៥ ២ខែ
១៥
ជំនាញ គ្រប់គ្រងសន្តិសុខមូលដ្ឋាន ៣៧៦ ២ខែ
១៦
ជំនាញ គ្រប់គ្រងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ ២៥៦ ២ខែ
១៧
សុក្រឹតការថ្នាក់ដឹកនាំមន្រ្តីពន្ធនាគារ ២៧៧ ២ខែ
១៨
នីតិវិធីកសាងឯកសារ និងការរៀបចំសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ១៦៨ ១ខែ
១៩
ជំនាញ បើកបរ និងប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ ១៥២ ១ខែ
២០
ជំនាញ បញ្ជាការសេនាធិការនគរបាលការពារព្រំដែន ១,៨៥៦ ១ឆ្នាំ
២១
ការបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈមន្រ្តីនគរបាលជាតិ ៧៨០ ៤ខែ
២២
ការបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតបឋមមន្រ្តីពន្ធនាគារ ៥៥២ ៤ខែ
២៣
ជំនាញ បំភ័ន្តអក្ខរៈ ៤៥២ ៣ខែ
២៤
ជំនាញ មន្រ្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ ៣៨៨ ៣ខែ
២៥
ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យារដ្ឋបាល ៦២៨ ៤ខែ
២៦
ការបណ្តុះបណ្តាលតាមឋានានុក្រម កម្រិត១ ២៨០ ២ខែ
២៧
ការបណ្តុះបណ្តាលតាមឋានានុក្រម កម្រិត២ ២៨០ ២ខែ
២៨
ការបណ្តុះបណ្តាលតាមឋានានុក្រម កម្រិត៣ ២៨០ ២ខែ
២៩
ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញប្រឆាំងភេវរកម្ម និងអន្តរាគមន៍ពិសេស ២៨០ ២ខែ
៣០
ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញការពារថ្នាក់ដឹកនាំ ២៨០ ២ខែ
Song

ភូមិស្តៅកន្លែង ឃុំដីឥដ្ឋ  ស្រុកកៀនស្វាយ  ខេត្តកណ្តាល

(តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ លេខ១ ចំងាយ ២៦ គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ)

សាអេឡិច​ត្រូនិច : info@pac.edu.kh

លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

រក្សាសិទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

កែប្រែចុងក្រោយ : 3 ថ្ងៃមុន