ទួនាទីភារកិច្ច

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានប្រែក្លាយពីសាលាភូមិន្ទនគរបាល យោងតាមអនុក្រឹត្យ លេខៈ ៨៨ អ.ន.ក្រ.ប.ក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧។ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា មានតួនាទីជាគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត និងការបណ្តុះបណ្តាល ធនធានមនុស្ស លើវិស័យសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ចំណេះដឹងទូទៅ និងភាសាបរទេស ដល់មន្រ្តីនគរបាលជាតិ និងមន្រ្តីពន្ធនាគារ។

        បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជាមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ
ធ្វើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត ពាក់ព័ន្ធដល់កិច្ចការសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
រៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាលកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត្យ
រៀបចំផែនការនិងកម្មវិធីវិក្រិតការ សុក្រឹតការ ដល់នាយនគរបាល នាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ នាយនគរបាល ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ អោយបានស៊ីជំរៅលើមុខជំនាញឯកទេស និងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ នៃកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ស្របតាមសភាពការសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និងការអភិវឌ្ឈរបស់ប្រទេសជាតិ
រៀបចំគំរោងផែនការថវិកា សម្រាប់ការងារបណ្តុះបណ្តាលកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ និងកិច្ចដំណើរការ របស់ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា។ គ្រប់គ្រងចំណូលនិងបញ្ញាចំណាយ ស្របតាមនិតិវិធីហិរញ្ញវត្តុ និងតាម គំរោងផែនការថវិការប្រចាំឆ្នាំ
សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងទំនើបភាវួបនីយកម្មខ្លឹមសារឯកសារបង្ហាត់បង្រៀន កម្មវិធីសិក្សា និងកម្មសិក្សាប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងមន្រ្តីនគរបាលក្រោមឱវាទ និងធ្វើការវាយតំលៃមន្ត្រីក្រោមឱវាទ ដើម្បីស្នើសុំតែងតាំងមុខតំណែង ផ្ទេរភារកិច្ច តំឡើងឋានន្តរសក្កិ ឬដាក់វិន័យ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពិនិត្យនិងសំរេច
ធ្វើរបាយការណ៍ តាមការកំណត់ ជូនដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រគល់អោយ