សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បណ្ឌិត
ទីលំនៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855) 17 500 008 / E-mail: seng.phally@pac.edu.kh
នាយឧត្តមសេនីយ៍ សុខ ច័ន្ទរិទ្ធី អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ ផ្ទះលេខ317 ផ្លូវ518 ភូមិទូលគោក ស.ទូលសង្កែ ខ.ឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855) 97 782 0316, (+855) 15 688 797, (+855) 76 753 3777 / E-mail: sok.chanrithy@pac.edu.kh, sokchanrithy578@yahoo.com
នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឯក មនោសែន អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បណ្ឌិត
ទីលំនៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855)17 567 567 / E-mail: monosen@pac.edu.kh
     ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ថន សុវណ្ណច័ន្ទខេម៉ា អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ ក្រុមទី11 ផ្លូវម៉ៅសេទុង ស.ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855) 97 4 575 757 / E-mail: thon.sovanchankhama@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ស្វាយ ចាន់ដា អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ ផ្ទះលេខ ផ្លូវ ស.បឹងព្រលឹត ខ័ណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855) 12 320 101 / E-mail: svay.chanda@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ទេព វុឌ្ឍី អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (MBA)
ទីលំនៅ ផ្ទះលេខ6A ផ្លូវ546 ស.បឹងកក់1 ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855) 12 957 500, (+855) 97 7 957 500 / E-mail: tep.vuthy@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អ៊ុន ចន្ថា អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បេក្ខជនបណ្ឌិត
ទីលំនៅ ផ្ទះលេខ 15 ផ្លូវ 339 ស.បឹងកក់1 ខ័ណ្ទទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855) 12 986 564 / E-mail: un.chantha@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សុន វុឌ្ឍី អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ ផ្ទះលេខ2A ផ្លូវ356 ស.ទួលស្វាយព្រៃទី2 ខ.ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855) 12 533 312 / E-mail: son.vuthy@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ប៉ែន ចាន់ថុល អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ ផ្ទះលេខ76Eo ផ្លូវ265 ស.ទឹកល្អក់3 ខ័ណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855)12 89 49 67 / E-mail: pen.chanthol@pac.edu.kh, / E-mail: penchanthol018@gmail.com
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក មាស ច័ន្ទសុផល អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855)12 881 777 / E-mail: meas.chansophal@pac.edu.kh
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សួន ផល្លា អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855)12 260 908 (+855)16 260 908  / E-mail: phallasoun@pac.edu.kh ,phallasoun.pac@gmail.com
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ស៊ូ សុផាន អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ទីលំនៅ ភូមិបុរីកម្មករ សង្កាត់ជើងឯង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855)12 99 29 29 ,(+855)97 888 38 56 / E-mail: sousophan@pac.edu.kh, sophansou@gmail.com
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ប្រាក់ ណារុង  អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌
ទីលំនៅ
ទំនាក់ទំនង (+855)/ E-mail:
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឈួន សុផេង  អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
កំរិតវប្បធម៌
ទីលំនៅ
ទំនាក់ទំនង (+855)/ E-mail: