ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលថៃឡង់ដ៍ និងសាលានគរបាលភូមិភាគ៥ថៃឡង់ដ៍

0

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ០៨រូប ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលថៃឡង់ដ៍ និងសាលានគរបាលភូមិភាគ៥ថៃឡង់ដ៍ រយៈពេល៤ថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីបន្តពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យរឹងមាំថែមទៀតរវាងបណ្ឌិត្យសភានគរបាលទាំងពីរ តាមរយៈការស្វែងយល់ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាអំពីការងារបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ។

ចែករំលែក
[fbcomments]